تصاویر افتتاحیه موسسه خیریه حمایت از بیماران متابولیک

مراسم تجلیل از مدال آوران ورزشی

حضور موسسه خیریه حمایت از بیماران متابولیک در جشنواره آیین محبت

حضور موسسه خیریه حمایت از بیماران متابولیک در جلسه استانداری